Nature

(1) I. NEW FEET WITHIN MY GARDEN GO
J poem 99 | Fr poem 79

New feet within my garden go,
New fingers stir the sod…

Nowe stopy chodzą po moim ogrodzie,
Myszkują w darni palce nowe…

(2) II. MAY-FLOWER: KWIECIE MAJA
J poem 1332 | Fr poem 1357

Pink, small, and punctual,
Aromatic, low…

Jak punkcik; różowa,
Tycia, rozpachniona…

(3) III. WHY: DLACZEGO?
J poem 155 | Fr poem 217

The murmur of a bee
A witchcraft yieldeth me…

To pszczoły pomrukiwanie
Nadaje mi czarowanie…

(4) IV. PERHAPS YOU’D LIKE TO BUY A FLOWER
J poem 134 | Fr poem 92

Perhaps you’d like to buy a flower?
But I could never sell…

A może tobie by kwiat kupić?
Ale ja nie mam na sprzedaż…

(5) V. THE PEDIGREE OF HONEY
J poem 1627 | Fr poem 1650

The pedigree of honey
Does not concern the bee…

Miodu znacznik firmowy
Nie kłopocze pana pszczoły…

(6) VI. A SERVICE OF SONG: PIOSNKĄ POSŁUŻENIE
J poem 324 | Fr poem 236

Some keep the Sabbath going to church;
I keep it staying at home…

Jedni idą w szabas do kościoła,
A ja w domu przestrzegam…

(7) VII. THE BEE IS NOT AFRAID OF ME
J poem 111 | Fr poem 113

The bee is not afraid of me,
I know the butterfly…

Pszczoła się mnie nie boi
Znam się z motylem…

(8) VIII. SUMMER’S ARMIES: LETNIE ZASTĘPY
J poem 64 | Fr poem 162

Some rainbow coming from the fair!
Some vision of the world Cashmere…

Tęcza wraca z kiermaszu właśnie!
Widok, jak na światowy kaszmir…

(9) IX. THE GRASS: TRAWY
J poem 333 | Fr poem 379

The grass so little has to do, —
A sphere of simple green…

Trawy zajęcia mają tyle —
Proste grono zieleni…

(10) X. A LITTLE ROAD NOT MADE OF MAN
J poem 647 | Fr poem 758

A little road not made of man,
Enabled of the eye…

Dróżka, co jej nie zrobił człek,
Oku dostępna…

(11) XI. SUMMER SHOWER: LETNI KAPUŚNIACZEK
J poem 794 | Fr poem 846

A drop fell on the apple tree,
Another on the roof…

Kropelka na jabłonkę spadła,
Na dach kolejna…

(12) XII. PSALM OF THE DAY: CHORAŁ DNIA
J poem 122 | Fr poem 104

A something in a summer’s day,
As slow her flambeaux burn away…

Jest coś takiego w dobie letniej,
Powolne jak żaru jej gaśnięcie…

(13) XIII. THE SEA OF SUNSET: ZACHODU SŁOŃCA MORZE
J poem 266 | Fr poem 297

This is the land the sunset washes,
These are the banks of the Yellow Sea…

Ląd, co go zachód słońca obmywa,
Brzegi Żółtego Morza…

(14) XIV. PURPLE CLOVER: PĄSOWA DZIĘCIELINA
J poem 380 | Fr poem 642

There is a flower that bees prefer,
And butterflies desire…

Jest kwiatek, co go pszczoły wolą,
Motyle pożądają…

(15) XV. THE BEE: PAN PSZCZOŁA
J poem 1224 | Fr poem 1213

Like trains of cars on tracks of plush
I hear the level bee…

Jak sznur wagonów na szynach z pluszu,
Pana pszczołę ospałego słyszę…

(16) XVI. PRESENTIMENT | PRZECZUCIE
J poem 764 | Fr poem 487

Presentiment is that long shadow on the lawn
Indicative that suns go down…

Przeczucie to na trawniku cień ten długi,
Wskazanie, że zachodzą słońca…

(17) XVII. AS CHILDREN BID THE GUEST GOODNIGHT
J poem 133 | Fr poem 127

As children bid the guest good-night,
And then reluctant turn…

Jak dzieci, kiedy mówią gościom dobranoc,
I z ociąganiem się odwracają…

(18) XVIII. ANGELS IN THE EARLY MORNING
J poem 94 | Fr poem 73

Angels in the early morning
May be seen the dews among…

Aniołki, wczesnym porankiem
Widać pomiędzy rosami…

(19) XIX. SO BASHFUL WHEN I SPIED HER
J poem 91 | Fr poem 70

So bashful, when I spied her,
So pretty, so ashamed…

Nieśmiała tak, gdy ją wyśledziłam!
Ładna tak, a tak wstydliwa…

(20) XX. TWO WORLDS: DWA ŚWIATY
J poem 620 | Fr poem 686

It makes no difference abroad,
The seasons fit the same…

Nie robi to różnicy w dali rozległej,
Tak samo pasują pory roku…

(21) XXI. THE MOUNTAIN: GÓRA
J poem 975 | Fr poem 970

The mountain sat upon the plain
In his eternal chair…

Górski masyw siadł na równinie,
Siedzisku jego wiecznym…

(22) XXII. A DAY: DZIEŃ
J poem 318 | F poem 204

I’ll tell you how the sun rose, —
A ribbon at a time…

Powiem ci, jak słońce wstało —
Wstążeczka po wstążeczce…

(23) XXIII. THE BUTTERFLY’S ASSUMPTION-GOWN
J poem 1244 | Fr poem 1329

The butterfly’s assumption-gown,
In chrysoprase apartments hung…

W stylu a priori, motyla szatka,
Co w chryzoprazu wisi komnatkach…

(24) XXIV. THE WIND: WIATR
J poem 321 | Fr poem 334

Of all the sounds despatched abroad,
There’s not a charge to me…

Z tych, co się szeroko rozlegają dźwięków,
Nie ma mi zawołania…

(25) XXV. DEATH AND LIFE: ŚMIERĆ I ŻYCIE
J poem 1624 | Fr poem 1668

Apparently with no surprise
To any happy flower…

Widać, że bez zaskoczenia
Kwiatkowi co jest skłonny…

(26) XXVI. ‘T WAS LATER WHEN THE SUMMER WENT
J poem 1276 | Fr poem 1312

‘T was later when the summer went
Than when the cricket came…

To było później, gdy lato poszło
Niż kiedy przyszedł sobie świerszcz…

(27) XXVII. INDIAN SUMMER: INDIAŃSKIE LATO
J poem 130 | Fr poem 122

These are the days when birds come back,
A very few, a bird or two…

To w takie dni ptaki wracają
Jeden czy dwa, bardzo niewiele…

(28) XXVIII. AUTUMN: JESIEŃ
J poem 12 | Fr poem 32

The morns are meeker than they were,
The nuts are getting brown…

Niż były, poranki łagodniejsze
Orzechy pobrązowiały…

(29) XXIX. BECLOUDED: CHMURNOŚĆ
J poem 1075 | Fr poem 1121

The sky is low, the clouds are mean,
A travelling flake of snow…

Chmury podłe, a niebo jest nisko,
Płatek śniegu podróżny…

(30) XXX. THE HEMLOCK: CHOINA
J poem 525 | Fr poem 400

I think the hemlock likes to stand
Upon a marge of snow…

Myślę, lubi stać choina
Na śniegowej peryferii…

(31) XXXI. THERE’S A CERTAIN SLANT OF LIGHT
J poem 258 | Fr poem 320

There’s a certain slant of light,
On winter afternoons…

Jest nachylenie światła,
W popołudnia zimowe…