Setting Sail

First print Time and Eternity poem VII, 7
Johnson poem 76 | Franklin poem 143

Exultation is the going
Of an inland soul to sea, —
Past the houses, past the headlands,
Into deep eternity!

Bred as we, among the mountains,
Can the sailor understand
The divine intoxication
Of the first league out from land?

Link to Books, Emily Dickinson

Uniesienie to wyprawa
W morze, ducha z niwy lądu —
Domów i przylądków obok,
W nieprzebytość głęboką!

Jak my, na wgórzach chowany,
Czy pojmowałby marynarz
Upojenie to nieziemskie —
Od brzegu, pierwszą milą?

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.