The Bustle in the House

First print Time and Eternity poem XXII, 22
Johnson poem 1078 | Franklin poem 1108

The bustle in a house
The morning after death
Is solemnest of industries
Enacted upon earth, —
The sweeping up the heart,
And putting love away
We shall not want to use again
Until eternity.

Link to Books, Emily Dickinson

Po domu się krzątanie
O poranku pośmiertnym
Najsolenniejszym z przedsięwzięć
Na ziemi tej jest;
W swym sercu, poumiatać,
Miłości — zmienić miejsce:
Nie będzie nam potrzeba jej
Aż wieczność będzie.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.