The Mountain

Firt print Nature poem XI, 21
Johnson poem 975 | Franklin poem 970

The mountain sat upon the plain
In his eternal chair,
His observation omnifold,
His inquest everywhere.

The seasons played around his knees,
Like children round a sire:
Grandfather of the days is he,
Of dawn, the ancestor.

Link to Books, Emily Dickinson

Górski masyw siadł na równinie
Siedzisku jego wiecznym,
Obserwacje jego wszechstronne,
Wejrzenie jego wszędzie.

Pory roku broją u kolan,
Jak dzieci wokół ojca:
Dziennej porze pradziadem jest on,
Przodkiem wschodzenia słońca.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.