Purple Clover

First print Nature poem XIV, 14
Johnson poem 380 | Franklin poem 642

There is a flower that bees prefer,
And butterflies desire;
To gain the purple democrat
The humming-birds aspire;
And whatsoever insect pass,
A honey bears away
Proportioned to his several dearth
And her capacity.

Her face is rounder than the moon,
And ruddier than the gown
Of orchis in the pasture,
Or rhododendron worn.

She doth not wait for June;
Before the world is green
Her sturdy little countenance
Against the wind is seen,
Contending with the grass,
Near kinsman to herself,
For privilege of sod and sun,
Sweet litigants for life.

And when the hills are full,
And newer fashions blow,
Doth not retract a single spice
For pang of jealousy:
Her public is the noon,
Her providence the sun,
Her progress by the bee proclaimed
In sovereign, swerveless tune.

The bravest of the host,
Surrendering the last,
Nor even of defeat aware
When cancelled by the frost.

Link to Books, Emily Dickinson

Jest kwiatek, co go pszczoły wolą,
Motyle pożądają;
Jednać demokratkę pąsową
I kolibry sięgają;
A jaki by ją mijał owad,
Miodu waży się miara
W proporcji względem jego głodu,
I jej przygotowania.

Twarz jej okrąglejsza niż miesiąc,
Rumiana nad sukmany
Które na pastwisku czy storczyk,
Czy różanecznik mają.

Nie czeka ona czerwca;
Nim zazieleni się świat
Nieprzejednaną jej postawę
W obliczu wiatru już znać,
W konkurencji z trawami,
Powinowactwem bliskim,
O przywilej słońca i darni,
Słodkich pierców dla życia.

A kiedy wzgórza pełne,
I kwitną mody nowsze,
Zapachu żadnego nie schowa,
Dla posmaku zazdrości:
Środek dnia jej publiką
Słońce jej opatrznością;
Pszczoła proklamuje jej postęp
Suwerenną melodią.

Najodważniejsza ze wszech,
Ostatnia się poddaje,
Porażki nieświadoma nawet,
Gdy ją uchyla zimowanie.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.