Apotheosis

First print Love poem XVIII, 18
Johnson poem 211 | Franklin poem 205

Come slowly, Eden!
Lips unused to thee,
Bashful, sip thy jasmines,
As the fainting bee,
Reaching late his flower,
Round her chamber hums,
Counts his nectars — enters,
And is lost in balms!

Link to Books, Emily Dickinson

Zbliż się nieśpiesznie, Edenie!
Usta cię niezwyczajne;
Pij twe jaśminy niepewnie,
Jakby ten trzmiel przymdlały,
Co dosięga kwiecia późno,
Wnętrz jej nuci wokoło,
Pożytek miarkując — wnika,
I wnet w balsamach tonie!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.