Love

(1) I. MINE: MÓJ!
J poem 528 | Fr poem 411

Mine by the right of the white election!
Mine by the royal seal…

Mój, prytanów głosowania prawem!
Mój, stemplem królewskim…

(2) II. BEQUEST: LEGAT
J poem 644 | Fr poem 713

You left me, sweet, two legacies, —
A legacy of love…

Legaty twe, słodkie, mam dwa;
Dar miłości jednym…

(3) III. ALTER? WHEN THE HILLS DO
J poem 729 | Fr poem 755

Alter? When the hills do.
Falter? When the sun…

Zmienić się? Kiedy wzgórza.
Zachwiać? Gdy słońce…

(4) IV. SUSPENSE: SUSPENS
J poem 1760 | Fr poem 1590

Elysium is as far as to
The very nearest room…

Błogość — to jak stąd
W najbliższy pokój, skąd…

(5) V. SURRENDER: USTĘPSTWO
J poem 275 | Fr poem 332

Doubt me, my dim companion!
Why, God would be content…

Blady mój towarzyszu, o mnie wątp!
Gdy i Bóg by uraczony…

(6) VI. IF YOU WERE COMING IN THE FALL
J poem 511 | Fr poem 356

If you were coming in the fall,
I’d brush the summer by…

Jeśli cię oczekiwać jesienią,
Lato pchnęłabym w wymieciny…

(7) VII. WITH A FLOWER: Z KWIECIEM
J poem 903 | Fr poem 80

I hide myself within my flower,
That wearing on your breast…

W moim kwiatuszku się ukrywam;
Jak na piersi go nosisz…

(8) VIII. PROOF: DOWÓD
J poem 549 | Fr poem 652

That I did always love,
I bring thee proof…

Iż zawsze kochałam,
Przynoszę ci dowód…

(9) IX. HAVE YOU GOT A BROOK
J poem 136 | Fr poem 94

Have you got a brook in your little heart,
Where bashful flowers blow…

Masz li w serduszku źródełko
Gdzie kwiecie kwitnie nieśmiałe…

(10) X. TRANSPLANTED: PRZENIESIENIE
J poem 180 | Fr poem 177

As if some little Arctic flower,
Upon the polar hem…

A gdyby kwiatek jakiś arktyczny,
Z polarnego obrąbka…

(11) XI. THE OUTLET: UJŚCIE
J poem 162 | Fr poem 219

My river runs to thee:
Blue sea, wilt welcome me…

Rzece mojej ku tobie jest biec:
Morze modre, przyjmiesz ty mnie…

(12) XII. IN VAIN: NA PRÓŻNO
J poem 640 | Fr poem 706

I cannot live with you,
It would be life…

Żyć z tobą nie mogę,
Byłoby to życiem…

(13) XIII. RENUNCIATION: WYRZECZENIE
J poem 322 | Fr poem 325

There came a day at summer’s full
Entirely for me…

W pełni lata nadszedł jeden taki dzień
Całkowicie dla mnie jednej…

(14) XIV. LOVE’S BAPTISM: CHRZCIELNIA MIŁOŚCI
J poem 508 | Fr poem 533

I’m ceded, I’ve stopped being theirs;
The name they dropped upon my face…

Odstąpili mnie, nie jestem ich;
Imię uronione na mą twarz…

(15) XV. RESURRECTION: ZMARTWYCHWSTANIE
J poem 625 | Fr poem 691

‘T was a long parting, but the time
For interview had come…

Rozłąka była długa, lecz czas
Na mówienie nadszedł…

(16) XVI. APOCALYPSE: APOKALIPSA
J poem 199 | Fr poem 225

I’m wife; I’ve finished that,
That other state…

Żoną jestem; zakończyłam
Kondycję uprzednią…

(17) XVII. THE WIFE: ŻONA
J poem 732 | Fr poem 857

She rose to his requirement, dropped
The playthings of her life…

Stawiła mu czoła, porzuciła
Jej życia bawidełka…

(18) XVIII. APOTHEOSIS: APOTEOZA
J poem 211 | Fr poem 205

Come slowly, Eden!
Lips unused to thee…

Zbliż się nieśpiesznie, Edenie!
Usta cię niezwyczajne…