Highways of the Skies

Great pace of horses wild
A wind runs past a mountain peak;
The bop trades, indeliberate
Of the speed at full swing.

Arteries celestial
No rate goes beyond —
Wonder, if the Sun would fancy
A kiss, of heavens open.


Copyright © Teresa Pelka


ADVERTISEMENT

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→PDF Free Access, Internet Archive;
Electronic format 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle;
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble;
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
■→Barnes & Noble | Lulu
.

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive;
■→E-pub 2.99 USD;
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD
.