Mermaid Contemporary

 O TELL me that in Fijian, darling,
In Fijian, tell me that:
They bring coffee in a galley,
In fief of love forbad.

In the full moon, names wide apart,
They ban the indigo
And let triumph the nard.
In Fijian, tell me that.


Copyright © Teresa Pelka


ADVERTISEMENT

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
PDF Free Access, Internet Archive;
Electronic format 2.99 USD
E-pub | NOOK Book | Kindle;
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
Amazon | Barnes & Noble;
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu
.

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
PDF w Internet Archive;
E-pub 2.99 USD;
Okładka twarda
268 stron, 21.91 USD
.