Teresa Pelka Books

In English

In Polish

Gallery

In the first part of the language journey, feel welcome to consider a picture for
■ the grammatical Past, Present, and Future;
■ the Simple, Progressive, and Perfect;
■ the infinitive, auxiliary, and head verb forms;
■ the Affirmative, Interrogative, Negative, and Negative Interrogative;
■ irregular verbs and vowel patterns: high and low, back and front.
Third edition, 2021; ■→FREE SAMPLE.

Electronic format USD 2.99
■→SMASHWORDS
■→BARNES & NOBLE

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
Electronic format $2.99
■→E-book NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, $16.89
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages
■→Barnes & Noble | Lulu

In Polish

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam od Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim: Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Druk okładka twarda
■→Format elektroniczny $2.99

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej.
■→More | Więcej
PDF sample | Próbka PDF
■→Pages 1-70 | Strony 1-70
Entire PDF book | Cała książka PDF
■→240 pages | stron, USD 2.99
E-pub Smashwords
■→$ 2.99

Czerpię moje pojęcie formy rządu z zasady natury, której sztuka żadna obalić nie może, a mianowicie, iż im coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie, a jeżeli zaburzone, tym łatwiejsze do naprawy. ■→More | Więcej

O początkach i zamyśle rządu ogółem, o monarchii i sukcesji dziedzicznej, o ówczesnym stanie amerykańskich przedsięwzięć oraz sprawności Ameryki; wydanie trzecie, z aneksem i odezwą do ludzi zwanych kwakrami.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Darmowy e-pub
■→Okładka twarda, 128 stron

Przeciwko Agrarnemu Prawu oraz Monopolowi, będąca planem ku polepszeniu ludzkiej kondycji, poprzez utworzenie w każdym narodzie funduszu, dla wypłaty każdej osobie sumy szterlingów, gdy osiągnie wiek lat dwudziestu jeden, oraz po pięćdziesiątce, aby łatwiej było wkroczyć w świat, a podeszłe lata dało się spędzić bez niedoli.

Smashwords e-pub, 50% tekstu do wglądu ■→USD 2.99

Deklaracja Niepodległości, Konstytucja, Karta Praw i dalsze poprawki, list Jerzego Waszyngtona do Przewodniczącego Kongresu Kontynentalnego, Proklamacja Emancypacji, Przemowa Gettysburska oraz amerykański hymn narodowy, w dobrej jakości przekładzie na język polski.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Darmowy e-pub
Okładka twarda, 102 strony
■→USD 19.79