Autumn

First print Nature poem XXVIII, 28
Johnson poem 12 | Franklin poem 32

The morns are meeker than they were,
The nuts are getting brown;
The berry’s cheek is plumper,
The rose is out of town.

The maple wears a gayer scarf,
The field a scarlet gown.
Lest I should be old-fashioned,
I ’ll put a trinket on.

Link to Books, Emily Dickinson

Niż były, poranki łagodniejsze,
Orzechy pobrązowiały;
Jagód policzki są okrąglejsze,
Róża z miasta pojechała.

Klon założył chustę weselszą,
Niwa ma suknię szkarłatną.
Co bym nie była za staroświecka,
Założę jakieś przybranie.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.