Butterfly’s Assumption Gown

First print Nature poem XXIII, 23
Johnson poem 1244 | Franklin poem 1329

The butterfly’s assumption-gown,
In chrysoprase apartments hung,
This afternoon put on.

How condescending to descend,
And be of buttercups the friend
In a New England town!

Link to Books, Emily Dickinson

W stylu a priori, motyla szatka,
W chryzoprazu wieszana komnatkach,
Dziś w wieczór przyobleczona.

Jak łaskawie, w rzeczy samej, jest zejść,
Ażeby jaskrom swoją przyjaźń nieść
W miasteczku, a w Anglii Nowej!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.