Death and Life

First print Nature poem XXV, 25
Johnson poem 1624 | Franklin poem 1668

Apparently with no surprise
To any happy flower,
The frost beheads it at its play
In accidental power.

The blond assassin passes on,
The sun proceeds unmoved
To measure off another day
For an approving God.

Link to Books, Emily Dickinson

Widać, że bez zaskoczenia
Kwiatkowi co jest skłonny,
Mróz w zabawie ścina kielich
Krzepkością wypadkową.

W drogę, rezun białowłosy,
A Słońce, niewzruszone
Kolejny już dzień oznaczyć
Za aprobatą Boga.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.