Except to Heaven, She Is Nought

First print Time and Eternity poem XXX, 30
Johnson poem 154 | Franklin poem 173

Except to heaven, she is nought;
Except for angels, lone;
Except to some wide-wandering bee,
A flower superfluous blown;

Except for winds, provincial;
Except by butterflies,
Unnoticed as a single dew
That on the acre lies.

The smallest housewife in the grass,
Yet take her from the lawn,
And somebody has lost the face
That made existence home!

Link to Books, Emily Dickinson

Nie dla niebios, jest ona niczym,
Nie według aniołów, samotnica;
Nie dla pewnej pszczoły wedrownej,
Kwiatkiem nad liczbę rozkwitłym.

Nie dla wiatrów, prowincjonalna;
Nie wedle spostrzeżeń motyli
Błaha jak rosy drobinka jedna
Na akrze, co leżakuje.

Wśród traw gospodyni najmniejsza,
Lecz wystarczy chwycić ją z klombu,
I już twarzy służyć nie będzie,
Co istnienie wzięła do domu!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.