I Shall Know Why

First print Time and Eternity poem XXIX, 39
Johnson poem 193 | Franklin poem 215

I shall know why, when time is over,
And I have ceased to wonder why;
Christ will explain each separate anguish
In the fair schoolroom of the sky.

He will tell me what Peter promised,
And I, for wonder at his woe,
I shall forget the drop of anguish
That scalds me now, that scalds me now.

Link to Books, Emily Dickinson

Dlaczego — gdy przyjdzie czasu kres, się dowiem;
I dlaczego, nie zastanawiam się więcej.
Chrystus wyjaśni i bolenie każde
W świetlicy jasnej niebieskiej.

Co Piotr obiecał, mi powie;
A ja, rozmyślając nad jego cierpieniem,
O drobinie tej bolenia zapomnę,
Co pali mnie teraz, co pali mnie teraz.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.