I’ve Seen a Dying Eye

First print Time and Eternity poem XV, 15
J poem 547 | Fr poem 648

I’ve seen a dying eye
Run round and round a room
In search of something, as it seemed,
Then cloudier become;
And then, obscure with fog,
And then be soldered down,
Without disclosing what it be,
’T were blessed to have seen.

Link to Books, Emily Dickinson

Co umiera, widziałam oko;
Wokół, po pokoju patrzyło,
W poszukiwaniu czegoś, na wygląd;
Jak za chmurą się stało, potem.
A potem, zamglone,
A potem, zamknione,
Nic z tego wcale nie wyjawiło,
Co widziało, błogosławione.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.