Refuge

First print Time and Eternity poem XVI, 16
Johnson poem 1172 | Franklin poem 1246

The clouds their backs together laid,
The north begun to push,
The forests galloped till they fell,
The lightning skipped like mice;
The thunder crumbled like stuff —
How good to be safe in tombs,
Where nature’s temper cannot reach,
Nor vengeance ever comes!

Link to Books, Emily Dickinson

Chmurzyska się grzbietami wzajem oparły,
Północ zaczęła naciskać —
Aż padły, lasy pogalopowały,
Jak myszy, skoczyły błyskawice,
Jak bagaż, grzmot się w kawałki rozsypał —
Jak dobrze i bezpiecznie być w grobie,
Gdzie natury temperament nie sięga,
Nie nadciąga odwet!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.