Resurgam

First print Time and Eternity poem XIX, 29
Johnson poem 174 | Franklin poem 172

At last to be identified!
At last, the lamps upon thy side,
The rest of life to see!

Past midnight, past the morning star!
Past sunrise! Ah! what leagues there are
Between our feet and day!

Link to Books, Emily Dickinson

Wreszcie, rozpoznawanie!
Wreszcie, przy twoim boku, z lampami,
Resztę życia zobaczyć!

Przy nocy środku, jutrzennej gwieździe!
Przy słońca wschodzie! Ach! Całe mile
Między stopami a dniem!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.