She Went as Quiet as the Dew

First print Time and Eternity poem XVIII, 28
Johnson poem 149 | Franklin poem 159

She went as quiet as the dew
From a familiar flower.
Not like the dew did she return,
At the accustomed hour!

She dropt as softly as a star
From out my summer’s eve;
Less skillful than Le Verrier
It ’s sorer to believe!

Link to Books, Emily Dickinson

Ustąpiła cicho, jak rosa
Ze znajomego kwiatu.
Nie jak rosa, wróciła
O porze zwyczajnej!

Poddała się miękko jak gwiazda,
Spadłszy w mój wieczór letni;
Mniej zdolnej niż Le Verrier,
Niesporo wierzyć jest!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.