Sleep Is Supposed to Be

First print Time and Eternity poem XXXVIII, 38
Johnson poem 13 | Franklin poem 35

Sleep is supposed to be,
By souls of sanity,
The shutting of the eye.

Sleep is the station grand
Down which on either hand
The hosts of witness stand!

Morn is supposed to be,
By people of degree,
The breaking of the day.

Morning has not occurred!
That shall aurora be
East of eternity;

One with the banner gay,
One in the red array, —
That is the break of day!

Link to Books, Emily Dickinson

Jest względem snu domniemane,
Od dusz umiarkowanych,
Zamknięcie się oka.

Sen jest jak stacja szeroka,
Po której obu stronach
Świadków stoi orszak!

Domniemanym jest poranek,
Od ludzi z tytułami,
Rozpoczęciem się dnia.

A poranek nie przyszedł nam!
Będzie to poranna zorza
Na wschód od wieczności;

Taka z wesołą chorągwią,
Czerwieniącym się wątkiem —
To jest dnia początek!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.