The Funeral

First print Time and Eternity poem XIII, 13
J poem 1307 | Fr poem 1363

That short, potential stir
That each can make, but once,
That bustle so illustrious
’T is almost consequence,
Is the éclat of death.

Oh, thou unknown renown
That not a beggar would accept,
Had he the power to spurn!

Link to Books, Emily Dickinson

Krótkie, prawie że szarpnięcie,
Możliwe, ale jeden raz;
Poruszenie tak przesławne,
Iż się zdaje konsekwencją —
To olśnienie śmierci.

O, nieznane ty poczucie,
Ani żebrak by ci ręczył,
Gdyby mógł odrzucić!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.