Two Swimmers

First print Time and Eternity poem XVI, 26
Johnson poem 201 | Franklin poem 227

Two swimmers wrestled on the spar
Until the morning sun,
When one turned smiling to the land.
O God, the other one!

The stray ships passing spied a face
Upon the waters borne,
With eyes in death still begging raised,
And hands beseeching thrown.

Link to Books, Emily Dickinson

Pływaków dwóch mierzy się sportowo,
Aż zalśni poranne słońce;
I patrzy jeden z uśmiechem na ląd —
Boże, gdzież teraz on!

Twarz wyśledziły statki wędrowne,
Przy wód powierzchni niesioną;
Martwe, wzwyż nadal oczy, prosząco,
Ręce rozrzucone.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.