Angels in the Early Morning

First print Nature poem XVIII, 18
Johnson poem 94 | Franklin poem 73

Angels, in the early morning,
May be seen the dews among;
Stooping, plucking, smiling, flying:
Do the buds to them belong ?

Angels, when the sun is hottest,
May be seen the sands among;
Stooping, plucking, sighing, flying —
Parched the flowers they bear along.

Link to Books, Emily Dickinson

Aniołki, wczesnym porankiem,
Widać pomiędzy rosami;
W skłon, uśmiech, zbiera i frunie:
Czyż pąk kwietny nie dla nich?

Aniołki, gdy słonko skwarne,
Widać pomiędzy piaskami;
W skłon, zbiera, sapnie i frunie:
Sucho kwiatkom, które mają.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.