Presentiment

First print Nature poem XVI, 16
Johnson poem 764 | Franklin poem 487

Presentiment is that long shadow on the lawn
Indicative that suns go down;
The notice to the startled grass
That darkness is about to pass.

Link to Books, Emily Dickinson

Przeczucie to na trawniku cień ten długi
Wskazanie, że zachodzą słońca;
Ów anons trawie popłoszonej,
Że ciemność będzie szła opodal.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.