A Little Road Not Made of Man

First print Nature poem X, 10
Johson poem 647 | Franklin poem 758

A little road not made of man,
Enabled of the eye,
Accessible to thill of bee,
Or cart of butterfly.

If town it have, beyond itself,
’T is that I cannot say;
I only sigh, — no vehicle
Bears me along that way.

Link to Books, Emily Dickinson

Człowiek tej ścieżki nie zrobił;
Oku dostępna,
Drożna pszczelemu dyszlowi,
I dla motyla zaprzęgu.

Jest li tam miasteczko, w dali,
Nie umiem stwierdzić;
Wzdycham jedynie — wehikuł
Mnie żaden nią nie powiezie.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.