Love’s Baptism

First print Love poem XIV, 14
Johnson poem 508 | Franklin poem 533

I’m ceded, I’ve stopped being theirs;
The name they dropped upon my face
With water, in the country church,
Is finished using now,
And they can put it with my dolls,
My childhood, and the string of spools
I’ve finished threading, too.

Baptized before without the choice,
But this time consciously, of grace
Unto supremest name,
Called to my full, the crescent dropped,
Existence’s whole arc filled up
With one small diadem.

My second rank, too small the first,
Crowned, crowing on my father’s breast,
A half unconscious queen;
But this time, adequate, erect,
With will to choose or to reject,
And I choose — just a throne.

Link to Books, Emily Dickinson

Odstąpili mnie, nie jestem ich;
Imię, którym zrosili mą twarz
Z wodą, w kościele tej krainy,
Nie będzie używane.
Mogą odłożyć moje lalki,
Dzieciństwo i tasiemek motki;
Skończyłam wyszywanie.

Wtedy chrzest mi nie dał wyboru;
Tym razem przytomna, dla zaszczytu
Najwyższego nazwania —
Mego herbu zawój się poddał,
Egzystencji łuk się dokonał
Diademem jednym małym.

Rangą drugą, mała ma pierwsza,
Kwilenie li na ojca piersi,
Królewna pół świadoma;
Teraz, godna, wyprostowana,
Z wolą, aby odrzucić lub wziąść;
I wybieram — tylko tron.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.