New Feet Within My Garden Go

First print Nature poem I, 1
Johnson poem 99 | Franklin poem 79

New feet within my garden go,
New fingers stir the sod;
A troubadour upon the elm
Betrays the solitude.

New children play upon the green,
New weary sleep below;
And still the pensive spring returns,
And still the punctual snow!

Link to Books, Emily Dickinson

Nowe stopy chodzą po moim ogrodzie,
Myszkują w darni palce nowe;
Trubadur jakiś, pośród wiązów na kępie
Wyjawia, jaka tam samotność.

Nowe dzieci psocą na wzgórzu zielonym,
Niżej, zmęczony śpi nowym snem;
A dalej, powraca wiosna zamyślona,
I punktualny jak zawsze, śnieg!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.