Perhaps You’d Like to Buy a Flower

First print Nature poem IV, 4
Johnson poem 134 | Franklin poem 92

Perhaps you’d like to buy a flower?
But I could never sell.
If you would like to borrow
Until the daffodil
Unties her yellow bonnet
Beneath the village door,
Until the bees, from clover rows
Their hock and sherry draw,
Why, I will lend until just then,
But not an hour more!

Link to Books, Emily Dickinson

A może tobie by kwiat kupić?
Tyle że nie mam na sprzedaż.
A gdyby pożyczyć tak tobie,
Do czasu aż panna żonkil
Czepek swój rozwiąże żółcony
U wioseczki tej granicy;
Aż pszczoły, z koniczyny ciągów
Spiją ich kseres i riesling;
O, to pożyczę, do tej pory,
Ni godzinki później kończąc!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.