The Pedigree of Honey

First print Nature poem V, 5
Johnson poem 1627 | Franklin poem 1650

The pedigree of honey
Does not concern the bee;
A clover, any time, to him
Is aristocracy.

Link to Books, Emily Dickinson

Miodu znacznik firmowy
Nie kłopocze pana pszczoły;
Jemu, dzięcielina jest zawsze
Uprzywilejowanie.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.