The Wife

First print Love poem XVII, 17
Johnson poem 732 | Franklin poem 857

She rose to his requirement, dropped
The playthings of her life
To take the honorable work
Of woman and of wife.

If aught she missed in her new day
Of amplitude, or awe,
Or first prospective, or the gold
In using wore away,
It lay unmentioned, as the sea
Develops pearl and weed,
But only to himself is known
The fathoms they abide.

Link to Books, Emily Dickinson

Stawiła mu czoła, porzuciła
Jej życia bawidełka,
By szlachetnego podjąć się dzieła
Wraz żony oraz kobiety.

A czego by nie miał nowy jej dzień,
A jest wielkie, chwały godne,
Z obietnicy pierwszej, czy też lśnienia
Wysłużonego już złota,
Niepowiedziane jest, jakby w morzu
Co karmi ziela i perły,
Ale wiadomym jedynie jemu,
Jakim dotrzymują głębiom.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.