Emancipation

First print Time and Eternity poem XXXV, 35
Johnson poem 384 | Franklin poem 649

No rack can torture me,
My soul’s at liberty
Behind this mortal bone
There knits a bolder one:
You cannot prick with saw,
Nor rend with scymitar.
Two bodies therefore be;
Bind one, and one will flee.

The eagle of his nest
No easier divest
And gain the sky,
Than mayest thou;

Except thyself may be
Thine enemy;
Captivity is consciousness,
So’s liberty.

Link to Books, Emily Dickinson

Torturom nie imać się mnie,
Dusza ma niepodległą jest.
Ze śmiertelną moją kością
Cząstka mocniejsza się łączy,
Co jej piłą nie ukłujesz
Ani bułatem rozprujesz.
Dwa zatem ciała istnieją:
Spętasz — to uleci jedno.

Orzeł z gniazda jego
Uchodzi nie łatwiej
I nieba sięga
Niż twoja biegłość.

Jednak okazać się możesz
Własnym swoim wrogiem:
Więzy postrzegasz świadomie;
Tak samo swobodę.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.