A Train Went through a Burial Gate

First print Time and Eternity poem IX, 9
J poem 1761 | Fr poem 397

A train went through a burial gate,
A bird broke forth and sang,
And trilled, and quivered, and shook his throat
Till all the churchyard rang;
And then adjusted his little notes,
And bowed and sang again.
Doubtless, he thought it meet of him
To say good-by to men.

Link to Books, Emily Dickinson

Wkroczył orszak pogrzebową bramą,
Gdy piosnką ptaszę się wyłamało;
Trelowało, tak drżąco, gardziołkiem swoim
Aż się rozdźwięczał dziedziniec cały;
Po czym ptaszek nutki swej piosnki dostroił,
I znów, z ukłonem, był rozśpiewany.
Nie wątpić, widział on to przystojnym,
Dać człowiekowi swe pożegnanie.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.