About Many Things

First print Time and Eternity poem XI, 11
J poem 187 | Fr poem 238

How many times these low feet staggered,
Only the soldered mouth can tell;
Try ! can you stir the awful rivet?
Try ! can you lift the hasps of steel?

Stroke the cool forehead, hot so often,
Lift, if you can, the listless hair;
Handle the adamantine fingers —
Never a thimble more shall wear.

Buzz the dull flies on the chamber window;
Brave shines the sun through the freckled pane;
Fearless, the cobweb swings from the ceiling —
Indolent housewife, in daisies lain!

Link to Books, Emily Dickinson

Ile razy potknęły się stopy zmęczone,
Tylko usta te zespolone mogą rzec;
Spróbuj! Potrafisz ty skłonić straszną spoinę?
Spróbuj! Czy zaporę stalową uniesiesz?

Dotknij czoła chłodnego, często nagrzane,
Giętkość nadaj, jak zdołasz, zszarzałym włosom;
Udźwignij stwardniałe, jak z kamienia palce:
Naparstka nigdy już nie założą.

Muchy leniwe brzęczą w oknie pokoju;
Przez szybę upstrzoną, słońce świeci dzielne;
Pod stropem — pajęcza sieć, nieustraszona,
W stokrotkach, gospodyni już obojętnej!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.