Afraid?

First print Time and Eternity poem XXIV, 24
Johnson poem 608 | Franklin poem 345

Afraid? Of whom am I afraid?
Not death; for who is he?
The porter of my father’s lodge
As much abasheth me.

Of life? ’T were odd I fear a thing
That comprehendeth me
In one or more existences
At Deity’s decree.

Of resurrection? Is the east
Afraid to trust the morn
With her fastidious forehead?
As soon impeach my crown!

Link to Books, Emily Dickinson

Boję się? A kogo ja się boję?
Nie śmierci; kto ona jest?
Porter w wiejskim domku mego ojca
Równie speszyć mógłby mnie.

Życia? Bać się byłoby mi dziwnym,
Gdy człek obejmowany
W istnienia i więcej niż jeden styl,
Bo taki jest boski dryl.

Zmartwychwstania? Czy te strony wschodnie
Wierzyć w dzionek się boją,
Bo niepobłażliwe jest jego czoło?
Rzucę w ten czas ozdoby!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.