Death Is a Dialogue

First print Time and Eternity poem XXXI, 31
Johnson poem 976 | Franklin poem 973

Death is a dialogue between
The spirit and the dust.
“Dissolve,” says Death. The Spirit, “Sir,
I have another trust.”

Death doubts it, argues from the ground.
The Spirit turns away,
Just laying off, for evidence,
An overcoat of clay.

Link to Books, Emily Dickinson

Śmierć to aby dialog
Z prochem marnym, ducha.
„Znikaj”, Śmierć mówi. A duch: „Pani,
Inaczej mi ufać.”

Śmierć wątpi, spod ziemi się kłóci.
Gdy duch się odwraca,
I na dowód tylko, zwłóczy
Powłokę z ciała.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.