Look Back on Time with Kindly Eyes

First print Time and Eternity poem VIII, 8
Johnson poem 1478 | Franklin poem 1251

Look back on time with kindly eyes,
He doubtless did his best;
How softly sinks his trembling sun
In human nature’s west!

Link to Books, Emily Dickinson

Spójrz wstecz na czas życzliwie,
Jak mógł, się starał — bezspornie;
Drżąc, miękko słońce tonie
W ludzkiej natury zachodzie!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.