The First Lesson

First print Time and Eternity poem XXI, 21
Johnson poem 418 | Franklin poem 435

Not in this world to see his face
Sounds long, until I read the place
Where this is said to be;
But just the primer to a life
Unopened, rare, upon the shelf,
Clasped yet to him and me.

And yet, my primer suits me so,
I would not choose a book to know
Than that, be sweeter wise;
Might some one else so learned be,
And leave me just my A B C,
Himself could have the skies.

Link to Books, Emily Dickinson

Nie na tym świecie twarz jego widzieć;
Trwa długo, zanim czytam wyimek,
Gdzie mówią, gdzie to jest:
Książka jak życiowy elementarz,
Unikat, na półce, klamrą spięty,
Dla niego i dla mnie.

A miły mi tak mój elementarz,
Że nie chcę książki lepiej pamiętać
Niż tę mądrość słodką;
Ktoś tam się może uczyć dalece,
Mnie pozostawcie moje A B C —
On niech ma przestworza.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.