The Bee

First print Nature poem XV, 15
Johnson poem 1224 | Franklin poem 1213

Like trains of cars on tracks of plush
I hear the level bee:
A jar across the flowers goes,
Their velvet masonry
Withstands until the sweet assault
Their chivalry consumes,
While he, victorious, tilts away
To vanquish other blooms.

His feet are shod with gauze,
His helmet is of gold;
His breast, a single onyx
With chrysoprase, inlaid.

His labor is a chant,
His idleness a tune;
Oh, for a bee’s experience
Of clovers and of noon!

Link to Books, Emily Dickinson

Jak sznur wagonów na szynach z pluszu,
Pana pszczołę ospałego słyszę:
Szerzy się po kielichach niesnaska,
Budowlach tych aksamitnych,
Co dzierżą, póki w słodkiej napaści
Ich rycerskość nie skonsumowana,
On zasię, zwycięski, staje w szranki
Inne zdobyć kwiatostany.

Obute w plecionkę stopy,
Hełm ma zrobiony ze złota;
Tors jego jak onyks jeden,
Chryzoprazem ozdobny.

Jego pracą jest piosenka,
Melodią — wczasowanie;
Och, gdyby znać pszczoły dzieje
W dzięcielinie południami!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.