I Never Saw a Moor

First print Time and Eternity poem XVII, 17
Johnson poem 1052 | Franklin poem 800

I never saw a moor,
I never saw the sea;
Yet know I how the heather looks,
And what a wave must be.

I never spoke with God,
Nor visited in Heaven;
Yet certain am I of the spot
As if the chart were given.

Link to Books, Emily Dickinson

Wrzosowiska — nigdy,
Morza, nie widziałam;
A znam wygląd wrzosowiny
I wiem co to fala.

Nie mówiłam nigdy z Bogiem,
Nie byłam w niebie z wizytą;
A pewna jest ta miejscowość,
Jakby ktoś mapy użyczał.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.