Indian Summer

First print Nature poem XXVII, 27
Johnson poem 130 | Franklin poem 122

These are the days when birds come back,
A very few, a bird or two,
To take a backward look.

These are the days when skies put on
The old, old sophistries of June, —
A blue and gold mistake.

Oh, fraud that cannot cheat the bee,
Almost thy plausibility
Induces my belief;

Till ranks of seeds their witness bear,
And softly through the altered air
Hurries a timid leaf!

Oh, sacrament of summer days,
Oh, last communion in the haze,
Permit a child to join;

Thy sacred emblems to partake,
Thy consecrated bread to break,
Taste thine immortal wine!

Link to Books, Emily Dickinson

To w takie dni ptaki wracają
Jeden czy dwa, bardzo niewiele,
By sobie wstecz pospozierać.

To w takie dni niebo przybiera
Kuglarstwo czerwcowe stareńkie —
Błękitno-złote mylenie.

W szalbierstwo to nie wierzy pszczoła,
Lecz wiarygodność ta nieomal
Zaufanie kusi moje;

Aż nasionka stają na świadki,
I miękkie, w odmiennym klimacie
Listka płoche pośpieszanie!

O, dnia letniego sakramencie,
W śreżodze, spójnio ostateczna,
Dozwól dziecięciu przystąpić;

Zaznać twych oznak uświęconych;
Dzielić twój chleb błogosławiony,
Znać smak wiecznej winorośli!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.