Apocalypse

First print Love poem XVI, 16
Johnson poem 199 | Franklin poem 225

I’m wife; I’ve finished that,
That other state;
I’m Czar, I’m woman now:
It’s safer so.

How odd the girl’s life looks
Behind this soft eclipse!
I think that Earth seems so
To those in Heaven now.

This being comfort, then
That other kind was pain;
But why compare?
I’m wife! stop there!

Link to Books, Emily Dickinson

Żoną jestem; zakończyłam
Kondycję uprzednią;
Carycą — kobietą jestem,
Bo tak jest bezpieczniej.

Jak dziwne życie panieńskie,
Przy tym tu czułym przyćmieniu!
Tak się jawi Ziemia pewnie
Tym, co żyją w Niebie teraz.

To życie wygodne, a więc
Tamto było utrapieniem;
Ale porównywać — po co?
Żoną! Miej baczenie!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.