Along the Potomac

First print Time and Eternity poem XXXIII, 33
Johnson poem 596 | Franklin poem 518

When I was small, a woman died.
To-day her only boy
Went up from the Potomac,
His face all victory.

To look at her; how slowly
The seasons must have turned
Till bullets clipt an angle,
And he passed quickly round!

If pride shall be in Paradise
I never can decide;
Of their imperial conduct,
No person testified.

But proud in apparition,
That woman and her boy
Pass back and forth before my brain,
As ever in the sky.

Link to Books, Emily Dickinson

Byłam mała, gdy zmarła kobieta.
Jej syn jedyny, dzisiaj
Z Potomakiem przyszedł,
Twarz wiktorią cała spowita.

Patrząc tak na nią; jak powoli
Roku pory mijać musiały,
Nim się spotkała palba pod kątem,
Kiedy obok przechodził!

Czy mieć dumę w Raju
Nie mi rozważyć:
Manier ich mocarnych
Nikt nie zaświadczył;

Lecz dumnych obydwoje,
Kobieta i jej chłopiec
Mi przed umysłem, w tę i z powrotem,
Jak w niebo patrzę.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.