Astra Castra

First print Time and Eternity poem III, 3
Johnson poem 524 | Franklin poem 399

Departed to the judgment,
A mighty afternoon;
Great clouds like ushers leaning,
Creation looking on.

The flesh surrendered, cancelled,
The bodiless begun;
Two worlds, like audiences, disperse
And leave the soul alone.

Link to Books, Emily Dickinson

Oddalenie pod osąd,
Schyłek dnia potężny;
Chmury wielkie, jak odźwierni schylone,
Wpatrzony, akt stworzenia.

Ciało ustąpiło już, odwołało,
Zaczęła się duchowość;
Światy dwa, jak publiczność się rozstają,
Duszę zostawiają sobie.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.