Beclouded

First print Nature poem XXIX, 29
Johnson poem 1075 | Franklin poem 1121

The sky is low, the clouds are mean,
A travelling flake of snow
Across a barn or through a rut
Debates if it will go.

A narrow wind complains all day
How some one treated him;
Nature, like us, is sometimes caught
Without her diadem.

Link to Books, Emily Dickinson

Chmury podłe, a niebo jest nisko,
Płatek śniegu podróżny
Poprzez stodołę bądź też ścierniskiem,
Debatuje, czy pójdzie.

Dzień cały, wiatr się drobny uskarża
Jak go ktoś potraktował;
Naturę, jak nas, da się przyłapać
Bez ozdobienia głowy.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.