The Hemlock

First print Nature poem XXX, 30
Johnson poem 525 | Franklin poem 400

I think the hemlock likes to stand
Upon a marge of snow;
It suits his own austerity,
And satisfies an awe
That men must slake in wilderness,
Or in the desert cloy, —
An instinct for the hoar, the bald,
Lapland’s necessity.

The hemlock’s nature thrives on cold;
The gnash of northern winds
Is sweetest nutriment to him,
His best Norwegian wines.

To satin races he is nought;
But children on the Don
Beneath his tabernacles play,
And Dnieper wrestlers run.

Link to Books, Emily Dickinson

Myślę, lubi stać choina
Na śniegowym brzegu;
Zadowala to jej rygor,
A ujmuje lęku,
Gdy człek w dziczy musi wyżyć,
Na pustkowiu sycić —
Jałowej szadzi to instynkt,
Potrzeby lapońskiej.

Chłód żywiołem jest choiny;
Nadgryźć wiatr północny
To karma dla niej najsłodsza,
Norweskich olimp win.

Niczym jest, kryształów klanom.
Ale dzieciarnia nad Donem
Pod jej osłoną swawoli;
Dnieprzańscy siłacze — gonią.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.