So Bashful

First print Nature poem XIX, 19
Johnson poem 91 | Franklin poem 70

So bashful, when I spied her,
So pretty, so ashamed!
So hidden in her leaflets,
Lest anybody find;

So breathless till I passed her,
So helpless when I turned
And bore her, struggling, blushing,
Her simple haunts beyond!

For whom I robbed the dingle,
For whom betrayed the dell,
Many will doubtless ask me,
But I shall never tell!

Link to Books, Emily Dickinson

Nieśmiała tak, gdy ją wyśledziłam,
Taka ładna, tak wstydliwa!
A tak w listowiu swoim ukryta,
Żeby nie odnalazł jej nikt;

Tchu tak brak, nim opodal niej przyszłam,
Słaba tak, gdy się zwróciłam,
A niosłam, płoniąc się i zmagając
Z prostym aromatu czarem!

Dla kogo ja kotlinkę złupiłam,
Dla kogo ja dolinkę zdradziłam,
Wielu mnie bez wątpienia zapyta,
Ale ja się z tym nie wydam!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.