A Service of Song

First print Nature poem VI, 6
Johnson poem 324 | Franklin poem 236

Some keep the Sabbath going to church;
I keep it staying at home,
With a bobolink for a chorister,
And an orchard for a dome.

Some keep the Sabbath in surplice;
I just wear my wings,
And instead of tolling the bell for church,
Our little sexton sings.

God preaches, — a noted clergyman, —
And the sermon is never long;
So instead of getting to heaven, at last
I ’m going all along!

Link to Books, Emily Dickinson

Jedni idą w szabas do kościoła,
A ja w domu przestrzegam,
Wraz z wróblowym mym chórzystą,
Pod ogrodu zwieńczeniem.

Jedni się w szabas w komżę ubiorą;
Ja noszę moje skrzydła,
A w zastępstwie na mszę dzwonów,
Treluje nasz zakrystian.

Uczy Bóg — sława duchowa wielka —
I już się wieść nie ciągnie:
Zamiast nic, tylko o Niebie,
W końcu mam się dobrze!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.