May-flower

First print Nature poem II, 2
Johnson poem 1332 | Franklin poem 1357

Pink, small, and punctual,
Aromatic, low,
Covert in April,
Candid in May,
Dear to the moss,
Known by the knoll,
Next to the robin
In every human soul.
Bold little beauty,
Bedecked with thee,
Nature forswears
Antiquity.

Link to Books, Emily Dickinson

Jak punkcik; różowa,
Tycia, rozpachniona,
W kwietniu tajemnicza,
W maju promienista,
Hołubiona od mchów,
Wsławiona aż od wzgórz,
Zaraz przy rudziku
W każdej tutaj duszy.

Dzielna piękności,
Tobą ozdobna,
Natura ręczy
Wbrew Antyczności!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.