Renunciation

First print Love poem XIII, 13
Johnson poem 322 | Franklin poem 325

There came a day at summer’s full
Entirely for me;
I thought that such were for the saints,
Where revelations be.

The sun, as common, went abroad,
The flowers, accustomed, blew,
As if no soul the solstice passed
That maketh all things new.

The time was scarce profaned by speech;
The symbol of a word
Was needless, as at sacrament
The wardrobe of our Lord.

Each was to each the sealed church,
Permitted to commune this time,
Lest we too awkward show
At supper of the Lamb.

The hours slid fast, as hours will,
Clutched tight by greedy hands;
So faces on two decks look back,
Bound to opposing lands.

And so, when all the time had failed,
Without external sound,
Each bound the other’s crucifix,
We gave no other bond.

Sufficient troth that we shall rise —
Deposed, at length, the grave —
To that new marriage, justified
Through Calvaries of Love!

Link to Books, Emily Dickinson

W pełni lata, nadszedł jeden taki dzień
Całkowicie dla mnie jednej;
Myślałam, że to dla świętych takie dni,
Kiedy mają objawienia.

Słoneczko, jak zazwyczaj, się rozparło,
Kwiecie kwitło, oswojone,
Jakby ni duszy przeszło przesilenie,
Co rzecz czyni odnowioną.

Mowa jedynie z rzadka czas warzyła;
Jako symbol, wysłowienie
Było zbędne, jak do sakramentu Bogu
Garderoba z przyodzieniem.

Byliśmy dwoje jak kościoły inne,
Dostępujące na raz obcowania,
Abyśmy dziwni nie byli
Przy wieczerzaniu Baranka.

Godziny mknęły szybko, jak to one
W chwycie wskazówek pazernych;
Jak z dwóch pokładów, zwracają się twarze
Wyglądać lądów odmiennych.

No i kiedy czas caluteńki zawiódł,
Z zewnątrz nie słychać ni dźwięku,
Każde krzyżyk drugi ucałowało:
Nie przyrzekliśmy nic więcej.

Wystarczy rękojmia, że powstaniemy;
My, wzdłuż złożeni, w grobowcu —
Małżeństwo nowe, co uzasadnienie
Ma w Kalwariach Miłości

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.