Why?

First print Nature poem III, 3
Johnson poem 155 | Franklin poem 217

The murmur of a bee
A witchcraft yieldeth me.
If any ask me why,
’T were easier to die
Than tell.

The red upon the hill
Taketh away my will;
If anybody sneer,
Take care, for God is here,
That ’s all.

The breaking of the day
Addeth to my degree;
If any ask me how,
Artist, who drew me so,
Must tell !

Link to Books, Emily Dickinson

To pszczoły pomrukiwanie
Daje mi to czarowanie.
Jak by ktoś pytał, dlaczego,
Umrzeć mi byłoby łatwiej
Niż opowiedzieć.

Czerwień, wysoko na wzgórzu,
Mój urok zdejmować umie;
A gdyby ktoś był szyderczy,
Niech uważa, Bóg jest jeszcze.
To wszyściuteńko.

Dzionka wstawanie — nasila
Moje mi umocowanie;
A jeśli ktoś zapyta, jak,
Artysta co malował tak,
Niech się rozezna!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.